Внимание преди поръчка!

  1. Вашият акаунт трябва да бъде публичен, докато поръчката ви не бъде завършена.
  2. Уверете се, че споделяте правилната връзка.
  3. Ако имате нужда от фактура, моля уточнете.