Внимание преди поръчка!

  1. Внимание преди поръчка! 1-Трябва да бъде неограничен и отворен за ВСИЧКИ държави и трябва да бъде активиран за вграждане 2- Уверете се, че споделяте правилната връзка.
  2. Уверете се, че споделяте правилната връзка.